ÖNÜMI ILKINJI GEZEKDE TAKYK ÖNDÜRMEK

YZYGIDERLI IŞ ÖWRENMEK BILEN KÄMILLEŞME

ÄHLI IŞGÄRLERIŇ GATNAŞMAGY
+
ÝOLBAŞÇYLARYŇ GOLDAMAGY
=
ULGAMYMYZYŇ KÄMILLEŞMEGI

IŞGÄR
SANY
UMUMY
MEÝDANY (m2)
ÝAPYK
MEÝDANY (m2)
ÝAŞYL
MEÝDANY (m2)

Biziň fabriklerimiz:

Image

RING ÝÜPLÜK

ENJAM FİRMALARY: OHTORI TRUTZSCHLER, HOWA, RIETER, MURATEC

ÖNÜMÇILIK KUWWATLYLYGY:
2.500 TON/ÝYL (NE 20-40) KARDE, PENYE

Image

OE ÝÜPLÜK

ENJAM FİRMALARY: SCHLAFHORST, RIETER, TRUTZSCHLER

ÖNÜMÇILIK KUWWATLYLYGY:
6.500 TON/ÝYL (NE 8-30)

Image

DOKMA FABRIGI

ERIŞ & ARGAÇ: TSUDAKOMA

DOKMA ENJAMLARY: TSUDAKOMA

ÖNÜMÇILIK KUWWATLYLYGY:
45 MİLYON MT2/ÝYL

Image

ÖRME FABRIGI

JERSEY ÖRME MAŞYNY: 9

RIBANA ÖRME MAŞYNY (SPANDEX (LYCRA) MÜNKINÇILIGI): 33

ÖNÜMÇILIK KUWWATLYLYGY:
2000 TON/ÝYL

Image

BOÝAMA BASGY FABRIGI

ÖNÜMÇILIK KUWWATLYLYGY:

ÝÜPLÜK BOÝAG: 800 TON/ÝYL

ÖRME KASAR-BOÝAMA: 2.200 TON/ÝYL

DOKMA BOÝAMA: 9 MİL. MT/ÝYL

DOKMA BASMA: 9 MİL. MT/ÝYL

MATA GURATMA WE BOÝAMA ENJAMLARY

ÝAKMA WE AŞGARLAMA, KASAR, MERSERİZASYON, ÝUWMA, KALANDYR, PAD-BATCH BOÝAMA - KUSTERS

RAM WE SANFOR - MONFORST

ŞARDON (Tüýjertme) - MARIO CROSTA

BASMA ENJAMLARY - 12 RENK, 320 SM BASMA INI

ROTARLAÝYN WE NUSGA BASMA - J. ZIMMER

BUGLAMA - ARIOLI

LAZER GRAWÜR - STORK

ÖRME MATA BOÝAMA ENJAMLARY

KONTİNÜ KASAR - BRUCKNER

BLOW DYE (ÇİŞİRMELİ) - KRANTZ

GERGİSİZ GURADYJY - MONFORTS

TÜP AÇMA WE GURATMA - BIANCO

TÜP SANFOR (2 SANY) - FERRARO

AÇYK INLI SANFOR - FERRARO

Image

TIKINÇILIK FABRIGI

SERIJI WE BIÇIJI ENJAMLARY: GERBER

KESİM ENJAMLARY: BIERREBI

TIKIN ENJAMLARY: JUKI, UNION SPECIAL

NAGYŞ ENJAMLARY: ZSK

ÖNÜMÇILIK KUWWATLYLYGY (SANY/GÜN)

MAÝKA - 40.000

FUTBOLKA - 7.000

ÝASTYK DAŞY - DÜŞEKÇE ÜSTI - ÝORGAN DAŞY TOPLUMY - 30.000

Her işimizde ugrygýarys:

Image
ISO 9001 HIL DOLANDYRYŞ ULGAMYNA
Image
6 SIGMA
KESGITLEMEK, ÖLÇMEK, ANALIZ, KÄMILLEŞDIRMEK, BARLAMAK
Image
ISO 14001 DAŞKY GURŞAWY DOLANDYRYŞ ULGAMYNA

Önümlerimiz

Habarlaşmak

Biziň kärhanamyzyň hünärmenleri Siziň gyzyklanma bildirýän önümlerimiz barada maglumat we degişli bolan peýdaly maslahatlar bermek üçin hemişe hoşallyk bilen taýýar.

BIZIŇ SALGYMYZ

Türkmenistan, Aşgabat şäheri,
Alty Garlyýew köçesi, 70

Tel:    +993 12 422648

Faks: +993 12 422618

E-mail: info@ttkompleksi.com

Image